Strategidugnad

Strategidugnaden tar fatt i status, historisk utvikling og muligheter og analyserer alternative strategiske valg og utviklingsveier ved å konsekvensvurdere av alternative drift- og systemløsninger.

Energidatas status- og strategidugnad retter seg mot ledelsen i virksomheten/etaten. Den starter med innsamling av data fra siste år og ender opp med et objektivt bilde av sterke og svake sider og en konsekvensvurdering av alternative endringstiltak og strategier etter fastsatt arbeidsplan.

Eksempel på strategidugnad (pdf)

Strategidugnad
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY