Konfidensialitet

Benchmarkingen er basert på - og resulterer i viktig informasjon som kan misbrukes. Energidata garanterer derfor 100% konfidensiell håndtering av både inndata og resultater.

Dette betyr blant annet at

  • alle mottatte opplysninger håndteres som fortrolig informasjon
  • resultatrapportene er formulert slik at det bare er mulig å gjenkjenne egen virksomhet og eventuelt samarbeidende virksomheter som har gitt tillatelse til åpen sammenlikning. Øvrige virksomheter som inngår i sammenlikningen er anonymisert slik at gjenkjenning ikke er mulig.
  • Energidata arbeider ikke for de myndighetene som regulerer nettvirksomheten
Konfidensialitet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY