Hovedrapport

Resultatrapporten gir fullstendig redegjørelse for resultatene, hvorfor de fremkommer og hvordan de ser ut i forhold til forrige benchmarking og en utvalgt referansekommune. Det gis veiledning i anvendelse av resultatene og benchmarkingsmodellen beskrives.

Hovedrapporten er utformet som en intern/ eksternanalyse som belyser sterke og svake sider, muligheter og begrensninger. Den har følgende innhold:

Sammendrag og konklusjoner
1. Innledning: Omfanget av undersøkelsen, metodikk og definisjoner
2. Kostnadseffektivitet drift og vedlikehold: Kostnadsdrivere, produksjonsfaktorer og kostnadsnivå
- overordnet systemdrift, TSO
- transmisjon: Forbindelseslinjer
- transmisjon: Stasjoner
- regional transmisjon: Forbindelseslinjer
- regional transmisjon: Stasjoner
- regional distribusjon: Forbindelseslinjer
- regional distribusjon: Stasjoner
- lokal distribusjon: Forbindelseslinjer
- lokal distribusjon: Stasjoner
- kundebetjening
- støtte
- oppsummering
2. Kostnadseffektivitet systemutvikling: Kostnadsdrivere, produksjonsfaktorer og kostnadsnivå
- overordnet systemdrift, TSO
- transmisjon: Forbindelseslinjer
- transmisjon: Stasjoner
- regional transmisjon: Forbindelseslinjer
- regional transmisjon: Stasjoner
- regional distribusjon: Forbindelseslinjer
- regional distribusjon: Stasjoner
- lokal distribusjon: Forbindelseslinjer
- lokal distribusjon: Stasjoner
- oppsummering
4. Effektiviseringsmuligheter: Kostnadsnivå og teoretisk effektiviseringspotensiale
- posisjon i komparatorgruppen
- teoretisk potensiale og kostnadsmål pr. aktivitet og pr. funksjon
- avvik fra beste praksis
- oppsummering
5. Bærekraft
- finansiell
- fysisk
- ytre miljø
- regnskapspraksis
- arbeidsmiljø
Vedlegg: Utviklingen siden sist; forskjeller fra en virksomhet vi liker å sammenlikne oss med; inndata; hva kan gjøres?
- Resultatutviklingen siden forrige benchmarking: Identifisering av endringer og årsaker til forbedring og svekkelse.
- Sammenlikning med nettoperatør XX: Identifisering av forskjeller og hvorfor vi kommer bedre/ dårligere ut.
- Inndata
- Alternativer: Konsekvensvurdering av alternative driftsformer og systemutforminger
Hovedrapporten er på powerpointformat og kan benyttes som grunnlag for informasjon om status, drøfting av utviklingen til nå og alternative strategier videre.
Hovedrapport
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY