Hvordan delta

Deltakelse i Energidatas nettbenchmarking kan organiseres som en gruppebenchmarking der et antall samarbeidende nettvirksomheter sammenliknes seg i full åpenhet innbyrdes og anonymt mot et relevant utvalg virksomheter fra Energidatas database.

Vi foretar også benchmarking av enkeltvirksomheter mot utvalgte, anonyme virksomheter fra vår database og kan eventuelt arrangere en strategidugnad i virksomhetens lokaler som starter med at inndata registreres (hvis det ikke er gjort før) og kontrolleres. Deretter gjennomføres analysen og resultatene presenteres og drøftes. Til slutt identifiseres noen alternative strategier for videreutvikling som konsekvensvurderes i forhold til nåtilstanden.
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY