'
  • Dette får du

  • Om oss

  • Våre kunder

  • Ta kontakt

Dette får du - benchmarking 2018

Vil smarte distribusjonsnett gi betydelige kostnadsreduksjoner og bedre forsyningssikkerhet samtidig som nye oppgaver skal løses og ekstremvær tiltar? Dette er hypotesen bak AMS-utrullingen og en rekke FoU-prosjekter. Det er god grunn til å følge opp utviklingen gjennom objektiv måling av kostnadseffektivitet og rammebetingelser.

Vår velprøvde metodikk beregner størrelsen på nettets oppgaver gjennom en veid summering av aktuelle kostnadsdrivere og sammenlikner denne med de faktiske kostnadene. Dette gir et objektivt grunnlag for sammenlikning mellom ulike nett og over tid. Gjennom deltakelse i «Nettbenchmarking 2018» får du et objektivt grunnlag for å

  • vurdere effektivitetsutviklingen for de siste 10 årene
  • forstå effektiviteten i dag sammenliknet med andre nett og årsaker til ineffektivitet
  • påvirke hvordan rammebetingelsene bør utvikle seg fremover slik at bærekraften kan opprettholdes.

For nærmere informasjon se vedlagt tilbud:/media/files/benchmarking2018tilbud.pdf

Hva er nettbenchmarking?

Vår nettbenchmarking sammenlikner miljøstandard, bærekraft, arbeidsmiljø, kundetilfredshet, prisnivå, driftseffektivitet og systemeffektivitet. Analysen omfatter inntil 10 aktiviteter fra transmisjon til lavspent distribusjon, kundebetjening og støtte. Nettbenchmarkingen viser nåstatus, utviklingstrender, forskjeller og muligheter (se eksempler på bruk).

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY